Zespół

Adwokat Lilianna Felczyńska-Fiks

zdjecie_Lilianny

Założycielka Kancelarii, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Łodzi w 2010r. Ukończyła z wyróżnieniem International and European Legal Studies Programme na Uniwersytecie w Antwerpii w Belgii oraz 2005 International Business and Trade Summer Law na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest również absolwentką Podyplomowego Studium Prawa Spółek Uniwersytetu Warszawskiego. W pracy zawodowej posługuje się również językiem angielskim.

Od 2010r. prowadzi Kancelarię Adwokacką w Zgierzu. Specjalizuje się w sprawach cywilnych ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących nieruchomości (zniesienie współwłasności, zasiedzenie, dział spadku, podział majątku) i odszkodowawczych, a także w sprawach rodzinnych. Posiada duże doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, jak i w prowadzeniu spraw sądowych. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział szkoleniach i konferencjach naukowych.

Rzetelny zespół adwokacki ze Zgierza

 

adwokat Anna Ptaszyńska

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Łodzi w 2015r. Specjalizuje się w sprawach cywilnych, w szczególności z zakresu odszkodowań, oraz rodzinnych. Ma duże doświadczenie w występowaniu przed sądami i organami administracji publicznej.

adwokat Wojciech Krzysztofek

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ukończył etatową aplikację sędziowską zakończoną w 1979 roku egzaminem sędziowskim, a następnie aplikację adwokacką zakończoną złożeniem w 1982r. egzaminu adwokackiego, po którym rozpoczął trwającą nieprzerwanie do dzisiaj praktykę adwokacką.

Adwokat Wojciech Krzysztofek posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych, zarówno klientom indywidualnym w sprawach cywilnych i karnych, jak i w reprezentowaniu przedsiębiorców w skomplikowanych procesach przed sądami gospodarczymi i administracyjnymi. Od kilkunastu lat Kancelaria prowadzona przez adwokata Wojciecha Krzysztofka specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm, w szczególności spółek prawa handlowego.

 

adwokat Patryk Fiks

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Łodzi w 2010r. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, w tym także w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności intelektualnej. Prowadzi indywidualną praktykę, jest również komplementariuszem w spółce Fiks i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka Spółka Komandytowa.

Grzegorz Rossa

Prawnik. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie studiował na Kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji. Przygotowuje się do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką. Ma doświadczenie w pracy w kancelarii adwokackiej. Jako wolontariusz udzielał pomocy prawnej w ramach Fundacji Academia Iuris. Ukończył szkolenie z zakresu prowadzenia księgowości małej firmy. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się na prawie spółek handlowych.