Zespół

Adwokat Lilianna Felczyńska-Fiks

Założycielka Kancelarii, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Łodzi w 2010r. Ukończyła z wyróżnieniem International and European Legal Studies Programme na Uniwersytecie w Antwerpii w Belgii oraz 2005 International Business and Trade Summer Law na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest również absolwentką Podyplomowego Studium Prawa Spółek Uniwersytetu Warszawskiego. W pracy zawodowej posługuje się również językiem angielskim.

Od 2010r. prowadzi Kancelarię Adwokacką w Zgierzu. Specjalizuje się w sprawach cywilnych ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących kredytów konsumenckich, nieruchomości (zniesienie współwłasności, zasiedzenie, dział spadku, podział majątku) i odszkodowawczych, a także w sprawach rodzinnych. Posiada duże doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, jak i w prowadzeniu spraw sądowych. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział szkoleniach i konferencjach naukowych.

Rzetelny zespół adwokacki ze Zgierza

 

adwokat Wojciech Krzysztofek

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ukończył etatową aplikację sędziowską zakończoną w 1979 roku egzaminem sędziowskim, a następnie aplikację adwokacką zakończoną złożeniem w 1982r. egzaminu adwokackiego, po którym rozpoczął trwającą nieprzerwanie do dzisiaj praktykę adwokacką.

Adwokat Wojciech Krzysztofek posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych, zarówno klientom indywidualnym w sprawach cywilnych i karnych, jak i w reprezentowaniu przedsiębiorców w skomplikowanych procesach przed sądami gospodarczymi i administracyjnymi. Od kilkunastu lat Kancelaria prowadzona przez adwokata Wojciecha Krzysztofka specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm, w szczególności spółek prawa handlowego.

 

adwokat Patryk Fiks

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Łodzi w 2010r. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, w tym także w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności intelektualnej. Prowadzi indywidualną praktykę, jest również komplementariuszem w spółce Fiks i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka Spółka Komandytowa.

aplikantka adwokacka Daria Kostrzewa

Ukończyła prawo z Rektorskim Dyplomem Uznania na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, studentka ekonomii na Wydziale Ekonomii i Zarządzania na tej samej uczelni. Specjalizuje się w obsłudze prawnej spółek kapitałowych, a także podmiotów indywidualnych w zakresie prawa nieruchomości, prawa spadkowego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego. Posiada doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych oraz prawa budowlanego.

Joanna Chołody

Studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, uczestniczka projektu „Znam Swoje Prawa” organizowanym przez Klinikę Prawa działającą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W szczególnym obszarze jej zainteresowań leży prawo karne oraz procedura karna. Posługuje się językiem angielskim, ponadto uczy się języka niemieckiego by i w nim uzyskać płynność.