Zespół

Adwokat Lilianna Felczyńska-Fiks

Założycielka Kancelarii, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Łodzi w 2010r. Ukończyła z wyróżnieniem International and European Legal Studies Programme na Uniwersytecie w Antwerpii w Belgii oraz 2005 International Business and Trade Summer Law na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest również absolwentką Podyplomowego Studium Prawa Spółek Uniwersytetu Warszawskiego. W pracy zawodowej posługuje się również językiem angielskim.

Od 2010r. prowadzi Kancelarię Adwokacką w Zgierzu. Specjalizuje się w sprawach cywilnych ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących kredytów konsumenckich, nieruchomości (zniesienie współwłasności, zasiedzenie, dział spadku, podział majątku) i odszkodowawczych, a także w sprawach rodzinnych. Posiada duże doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, jak i w prowadzeniu spraw sądowych. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział szkoleniach i konferencjach naukowych.

Rzetelny zespół adwokacki ze Zgierza

 

Radca prawny Jarosław Sułkowski - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wykładowca prawa konstytucyjnego, radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, iberysta; w latach 2008-2017 radca orzecznictwa w Biurze Trybunału Konstytucyjnego, a w latach 2004-2008 specjalista w Biurze Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP. Od 2021 r. radca prawny w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Autor licznych publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, w tym z zakresu ustroju Hiszpanii. Stypendysta w ramach programu Campus de Excelencia Internacional na Uniwersytecie w Oviedo. W pracy zawodowej posługuje się biegle językiem angielskim i hiszpańskim.

adwokat Wojciech Krzysztofek

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ukończył etatową aplikację sędziowską zakończoną w 1979 roku egzaminem sędziowskim, a następnie aplikację adwokacką zakończoną złożeniem w 1982r. egzaminu adwokackiego, po którym rozpoczął trwającą nieprzerwanie do dzisiaj praktykę adwokacką.

Adwokat Wojciech Krzysztofek posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych, zarówno klientom indywidualnym w sprawach cywilnych i karnych, jak i w reprezentowaniu przedsiębiorców w skomplikowanych procesach przed sądami gospodarczymi i administracyjnymi. Od kilkunastu lat Kancelaria prowadzona przez adwokata Wojciecha Krzysztofka specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm, w szczególności spółek prawa handlowego.

 

adwokat Patryk Fiks

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Łodzi w 2010r. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, w tym także w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności intelektualnej. Prowadzi indywidualną praktykę, jest również komplementariuszem w spółce Fiks i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka Spółka Komandytowa.

Bartłomiej Dziedzic Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Łódź oraz kilku kół naukowych działających przy Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Stypendysta w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Szkoła Orłów”. Laureat Studenckich Grantów Badawczych UŁ. Posługuje się językiem angielskim, hiszpańskim oraz francuskim.