Usługi prawne

Para adwokatówKancelaria Adwokacka adwokat Lilianny Felczyńskiej-Fiks oferuje szeroki zakres usług prawnych dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Oferta obejmuje pomoc prawną na etapie przedsądowym – opinie, wezwania, negocjacje, sporządzanie i analiza umów, jak i w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym. Dla przedsiębiorców oferujemy także stałą obsługę handlową. Specjalizujemy się w sprawach cywilnych dotyczących kredytów, nieruchomości, spadków, odszkodowań oraz w sprawach handlowych, w szczególności rejestracji podmiotów gospodarczych. Nasz zespół składa się z doświadczonych adwokatów i aplikantów adwokackich, którzy stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, aby zapewnić klientom najwyższy standard obsługi.

 


BiuroPomoc prawna dla klientów indywidualnych w sprawach cywilnych

 • Nieruchomości – zasiedzenie, zniesienie współwłasności, służebności, regulowanie stanu prawnego nieruchomości, sprawy wieczystoksięgowe, dział spadku, podział majątku.
 • Umowy pożyczki i kredyty.
 • Sprawy o odszkodowanie, renty, zadośćuczynienie z tytułu wypadków, błędów w sztuce lekarskiej.
 • Sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych – np. sprzedaż, dostawa, dzierżawa, najem, zamiana, darowizny, umowa o dzieło, umowa zlecenia itp.
 • Roszczenia wynikające z umów cywilnoprawnych – zapłata, kary umowne, rękojmia, gwarancja, odszkodowania.
 • Sprawy konsumenckie – roszczenia z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, odstąpienie od umowy, zwrot ceny.
 • Windykacja należności i postępowania egzekucyjne.

Sprawdzanie tabelekSprawy frankowe i kredytowe

Proponujemy kompleksową pomoc prawną osobom będącym stroną umów kredytów waloryzowanych kursem waluty obcej (tzw. kredytów frankowych), obejmującą:

 • Analizę umów kredytowych pod kątem możliwości dochodzenia roszczeń i ich wyceny.
 • Złożenie reklamacji do banku, udział w negocjacjach, mediacjach przed KNF.
 • Prowadzenie spraw sądowych (unieważnienie kredytu frankowego, odfrankowienie, o zapłatę).

Podpisywanie dokumentówSprawy spadkowe

 • Stwierdzenie nabycia spadku.
 • Dział spadku.
 • Zachowek, zapis.
 • Odpowiedzialność za długi spadkowe.
 • Wydziedziczenie.

Biuro 03Sprawy rodzinne

 • Rozwody, separacje.
 • Podziały majątku wspólnego.
 • Alimenty.
 • Kontakty z dzieckiem, władza rodzicielska.
 • Ustalanie pochodzenia dziecka (zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, macierzyństwa).

Biuro 05Sprawy karne

Obrona w sprawach karnych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym oraz reprezentacja w procesach karnych praw osób pokrzywdzonych przestępstwem, m.in. w sprawach:

 • Przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.
 • Przestępstw przeciwko mieniu.
 • Przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu.